Stadsboerderij Lelystad/Boerkok

In september 2017 hoopt Gerhard Flantua de Stadsboerderij Lelystad te openen. Vanaf Flantuas kun je de boerderij aan de andere kant van de landingsbaan zien liggen, in de hoek van de Larserweg en Meerkoetenweg, net oostelijk van de A6. Daar ontwikkelt Gerhard een locatie, waar ‘de kok boert’!

De Stadsboerderij wordt een combinatie van proeven, kopen en werken/leren. Het motto is VOEDSEL: Verantwoord, Ondernemend, Economisch, Duurzaam, Sociaal, Educatief en Lokaal. Overigens blijft Gerhard Flantua volop betrokken bij Flantuas.

Verantwoord – De Stadsboerderij sluit aan bij de duurzame ontwikkeling van het gebied. Flantua werkt samen met de ‘stadsboeren’ van landgoed De Kemphaan in Almere. Dat biedt naast ervaring ook het gemak van gezamenlijk machinegebruik bij de bewerking van het land.

Ondernemend – De omgeving biedt volop kansen. Het is een natuurlijke omgeving waar je volop kunt fietsen en wandelen, vlakbij Natuurpark Lelystad en de Oostvaardersplassen. En qua infrastructuur zit je vlakbij de snelweg en Lelystad met het ambitieuze vliegveld.

Economisch – De Stadsboerderij wil zelfvoorzienend zijn, bijvoorbeeld via zonnepanelen of biovergisting. De locatie herbergt straks onder meer een eetgelegenheid en een landwinkel met afdelingen brood, zuivel, vlees, aardappelen, groente en fruit.

Duurzaam – De Stadsboerderij omarmt het principe van het geven aan – en nemen van – de aarde. Haar doel is om een circulaire economie op te bouwen, zoveel mogelijk op biologische leest. Dus door gebruik te maken van eigen dierlijke mest en voorkomen van restproduct.

Sociaal – De Stadsboerderij wil een ontmoetingsplek zijn, voor Lelystad en omgeving. Flantua zoekt naar een balans tussen ervaring en jongeren die een stage- of werkplek kunnen krijgen. De Stadsboerderij zorgt, eventueel met praktijkdocenten voor de juiste begeleiding.

Educatief – Een belangrijk doel van de Stadsboerderij is om jong en oud bewuster te maken van verantwoorde voeding. Ze wil schoolkinderen laten zien, ervaren en proeven, hoe een gewas groeit, van zaaien tot oogsten, bijvoorbeeld via een foodmarket en workshops.

Lokaal – De Stadsboerderij wil zoveel mogelijk producten en gewassen lokaal telen dan wel regionaal betrekken. De alom aanwezige kwaliteit en passie in de omgeving hoopt Flantua zo nog zichtbaarder en smaakvoller voor het voetlicht te brengen.

Verzorging Rabo-Event